Bu dersi şu amaçlarla kullanabilirsiniz: • Facebook'un marka güvenliğine yaklaşımını özetleme. • Facebook'un ilke ve süreçlerinin yasaklı içerikleri nasıl tespit ettiğini ve kaldırdığını açıklama. • Yayıncılar için para kazanma uygunluk standartlarını belirleme.